Certifikácie


logo-partners

Ponúkame medzinárodne uznávané certifikácie z oblasti informačných technológií, od základných ako je ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače), MOS (Microsoft Office Specialist) cez priemyselné certifikácie pre IT špecialistov od renomovaných spoločností (Microsoft, Cisco, HP, IBM, Oracle, Sun atď.). Ďalej ponúkame európsky manažérsky certifikát Eco-C® ako certifikáciu manažérskych a soft-skills zručností.

Certifikácia je procesom overenia vedomostí garantovanom a určovanom medzinárodnými certifikačnými autoritami. Dosiahnutý certifikát dokladuje dosiahnuté zručnosti a znalosti vo vybranej oblasti a môže mať rôznu platnosť (národnú, európsku, celosvetovú; neobmedzenú, resp. časovo obmedzenú atď.). Preto firmy a organizácie takýmto certifikátom dôverujú a vyžadujú ich od svojich zamestnancov, partnerov, dodávateľov, či prípadných uchádzačov ako garanciu ich znalostí.

Vďaka špecializovaným školeniam Vám pomôžeme pripraviť sa na zvládnutie vybraných certifikačných skúšok. Obsah a rozsah školení je nastavený tak, aby ste certifikačnú skúšku úspešne zvládli. Pre ďalšie informácie nás kontaktujte.

Dostupné certifikačné skúšky

Zoznam certifikačných skúšok, ktoré je možné absolvovať v našom testovacom centre (kliknutím na názov agentúry/certifikácie sa otvorí zoznam poskytovaných skúšok):

 

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na základe Vášho dopytu. Kontaktovať nás môžete e-mailom na certifikacie@elct.sk.

Zvýšené hygienické opatrenia pre účastníkov certifikačných skúšok

V zmysle nariadení Ústredného krízového štábu SR a testovacej agentúry Pearson VUE v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID-19 zavádzame s platnosťou od 1.5.2020 pre poskytovanie certifikačných skúšok v našom testovacom centre nasledovné opatrenia:

 • Naši zamestnanci sa správajú maximálne zodpovedne – pri kontakte s účastníkmi testovania používajú rúška, jednorazové rukavice, dezinfekčné gély a odstup aspoň 2 metre.
 • V jednom čase testujeme v testovacej miestnosti minimálny počet účastníkov.
 • Testovaciu stanicu (stôl, klávesnica, myš) po každom účastníkovi dezinfikujeme, testovacia miestnosť je pravidelne a dôkladne vetraná.

Do testovacej miestnosti môžeme umožniť vstup iba účastníkom, ktorí počas posledných 14 dní:

 • aby nemali diagnostikované ochorenie COVID-19, ani neboli v blízkom osobnom kontakte s takto diagnostikovaným;
 • nevykazovali symptómy chrípky (ako napr. zvýšená teplota, nadmerný kašeľ, dlhotrvajúca bolesť hrdla, problémy s dýchaním atď.);
 • neboli v posledných 14 dňoch v štátom nariadenej karanténe.

Od účastníkov pred vstupom do testovacej miestnosti očakávame:

 • Použitie dezinfekčného gélu na ruky*.
 • Dodržiavanie odstupu aspoň 2 metrov od ostatných osôb.
 • Vyjadrenie súhlasu s hygienickými opatreniami testovacieho centra.

Počas celej doby testovania sú účastníci povinní:

 • Používať rúško (s výnimkou fotografovania počas vstupnej procedúry pred skúškou) a jednorazové rukavice*.
 • Postupovať podľa pokynov administrátora testovania.
 • Ostatné postupy týkajúce sa testovania ostávajú nezmenené.

* Dezinfekčný gél na ruky a jednorazové rukavice účastníkom poskytne testovacie centrum.

 

Veríme, že dodržiavanie týchto pravidiel pomôže k zabráneniu šírenia nebezpečného ochorenia a že nijakým spôsobom negatívne neovplyvní absolvovanie certifikačnej skúšky v našom centre.