Novinky

Letná škola programovania Android 2019

21.6.2019

Už tretí rok spúšťame pre študentov stredných škôl Letnú školu programovania v Androide. Ak máte záujem stať sa programátorom v Androide, toto je pre Vás výborný prvý krok. Tohoročná letná škola je navyše bezplatná.

Prečítať viacej...


Štartujeme projekt IT+

3.5.2018

Dňa 3.5.2018 štartujeme „Rozvoj IT zručností pre potreby trhu práce v Košickom kraji prostredníctvom vytvorenia a realizácie programov celoživotného vzdelávania“ (IT+). Jeho zámerom je zostaviť komplexnejší systém celoživotného vzdelávania v oblasti IT vychádzajúci z potrieb lokálneho trhu práce v Košickom kraji. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Prečítať viacej...


Android akadémia 2017/2018

29.8.2017

Staň sa programátorom aplikácií pre Android! Sprav prvý krok a zúčastni sa Android akadémie 2017/2018. Určená pre budúcich programátorov a vhodná ako úvod do vývoja aplikácií pre Android.

Prečítať viacej...


Zmeny v certifikačných skúškach Cisco

29.7.2016

Cisco ohlásilo úpravu svojej najpopulárnejšej certifikácie Cisco CCNA Routing & Switching. Dochádza k zmene v obsahu jednotlivých skúšok, ich kódov, pričom názvy skúšok ostávajú rovnaké. Nová verzia skúšok (v 3.0) je dostupná od mája 2016.

Prečítať viacej...