O nás


Spoločnosť ELCT, s.r.o. je silným partnerom pre vzdelávanie a projekty. Našim cieľom je ponúknuť klientom profesionálne a komplexné vzdelávacie a poradenské služby: odborné školenia v oblasti informačných technológií, soft-skills a manažmentu, oficiálne akreditované vzdelávanie pre učiteľov a školy, renomované medzinárodné priemyselné certifikácie, prípravu, riadenie a implementáciu vzdelávacích projektov.

Klient u nás nájde kvalitu, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilitu a inovatívnosť.

Naši klienti

 • korporátna sféra: súkromné spoločnosti, ktorým záleží na zvyšovaní kvalifikácie a zručností svojich zamestnancov, najmä v oblasti informačných technológií
 • akademická sféra: základné, stredné a vysoké školy, ktoré majú záujem využívať a implementovať moderné digitálne technológie do vyučovacieho procesu a realizovať projekty financované z externých zdrojov Európskej únie.
 • verejná sféra: inštitúcie, ktoré potrebujú realizovať vzdelávacie aktivity v oblasti informačných technológií, prípadne soft-skills, a projektové aktivity financované z externých zdrojov Európskej únie

 

Ponúkané služby

Ako autorizovaný vzdelávací partner ponúkame oficiálne školenia:

Tiež ponúkame oficiálne školenia na báze vzdelávacieho programu Cisco Networking Academy.

 

Naše silné stránky

 • Individuálny prístup a flexibilita pri napĺňaní vzdelávacích potrieb zákazníkov (prispôsobiteľný rozsah a obsah školení, tvorba školení na mieru, kombinácia vzdelávacích aktivít a certifikácií, kombinácia prezenčných školení a e-learningu atď.).
 • Autorizované a akreditované vzdelávacie aktivity: ponúkame školenia, ktoré sú autorizované medzinárodnými inštitúciami (Linux LPI, Android ATC, Cisco) a tiež vzdelávacie programy akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci ďalšieho vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov
 • Prepojenie školení s prípravou na certifikačné skúšky: vzdelávacie aktivity koncipujeme ako prípravu na zvládnutie certifikačných skúšok, ktoré môžu účastníci absolvovať priamo v našom autorizovanom testovacom centre.
 • Prepracovaný systém hodnotenia a zvyšovania kvality vzdelávacích a projektových aktivít.
 • Skúsenosti s poskytovaním akreditovaných vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.
 • Kvalitný tím expertov, lektorov a projektových manažérov s odbornými skúsenosťami.
 • Komplexná ponuka projektových aktivít: vieme identifikovať príležitosti pre získanie externých zdrojov z fondov Európskej únie, pripraviť projektový zámer a zároveň aj realizovať navrhnuté aktivity, vrátane koordinácie a finančného manažmentu projektu.
 • Možnosti organizácie vzdelávacích aktivít kdekoľvek na území celého Slovenska vďaka širokej sieti vlastných moderne vybavených učební, partnerov či mobilných učební.