Kariéra


V rámci rozširovania a skvalitňovania nášho lektorského tímu hľadáme aktuálne nasledovných spolupracovníkov:

 • Lektori pre IT školenia: hľadáme lektora na prípravu a vedenie školení zameraných na aplikácie Microsoft Office, technológie Linux a prípadné ďalšie oblasti, podľa záujmu klientov.
 • Lektori školení pre pedagógov: hľadáme lektora na prípravu a vedenie školení určených pre učiteľov základných a stredných škôl a zameraných na tieto hlavné oblasti:
  • Práca s modernou didaktickou technikou
  • Tvorba multimediálnych materiálov
  • Rozvoj kľúčových kompetencií (pedagógov aj žiakov)
  • Efektívne metódy a formy vzdelávania (interaktívne vyučovanie, inovatívne stratégie vzdelávania a pod.)

 

Forma spolupráce

Intenzita spolupráce pri realizácii vzdelávacích aktivít závisí od vzájomnej dohody podľa časových možností lektora a objemu realizovaných aktivít. Možné lokality aktivít: Košice, východné Slovensko, prípadne aj iné oblasti územia Slovenska.

Ponúkaná forma spolupráce: externá spolupráca na dohodu alebo faktúru.

Bližšie informácie o náplni práce budú poskytnuté pri osobnom pohovore.

 

Ponúkané výhody

 • Zaujímavé pracovné a platové podmienky
 • Možnosti zapojenia sa do vzdelávacích projektov
 • Možnosti zapojenia sa do tvorby vzdelávacích materiálov
 • Príležitosti pre ďalšie vzdelávanie (školenia, celosvetovo platné IT certifikáty, konzultácie, workshopy, konferencie)
 • Možnosti vzdelávania (školenia, celosvetovo platné IT certifikáty)
 • Kreatívna práca v mladom tíme
 • Prístup k informáciám z odvetvia IT

 

Požiadavky na uchádzača

Lektor IT školení:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa, technický smer preferovaný
 • Skúsenosti s realizáciou vzdelávacích aktivít pre dospelých
 • Zvládnutie požadovaných technológií (zoznam technológií na požiadanie)
 • Aktívne vedenie motorového vozidla (vítané)

Lektor školení pre pedagógov:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa, pedagogické (resp. pedagogické minimum)
 • Skúsenosti s realizáciou vzdelávacích aktivít pre dospelých
 • Skúsenosti s vedením školení pre učiteľov a zapojením do vzdelávacích projektov ESF (vítané)
 • Práca s didaktickou technikou zvládnutá na úrovni pokročilého používateľa
 • Aktívne vedenie motorového vozidla (vítané)

 

Informácie pre uchádzača

 • Štruktúrovaný životopis (preferovane vo formáte Europass) zasielajte e-mailom na adresu info@elct.sk.
 • V predmete emailu uveďte názov „Záujemca o lektorovanie“.
 • Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.