Kontakt


Sídlo spoločnosti
ELCT, s.r.o.
Gemerská 3
040 11 Košice
Slovenská republika

Identifikačné údaje o spoločnosti
Údaje o zápise: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, číslo vložky: 35095/V
IČO: 47 599 171
DIČ: 2023999120
IČ DPH: SK2023999120
Údaje o spoločnosti v informačných systémoch ÚVO (Zoznam hospodárskych subjektov)
Zápis spoločnosti v Registri partnerov verejného sektora


Bankový kontakt
Bankový kontakt: Tatrabanka, a.s.
Účet: SK53 1100 0000 0029 2190 8434
SWIFT: TATRSKBX

Kontakt (všeobecný na spoločnosť)
Infolinka: +421 917 333 017
E-mailový kontakt: info@elct.sk
Web: www.elct.sk

Kontakt (certifikačné skúšky)
Telefonický kontakt: +421 917 333 017
E-mailový kontakt: certifikacie@elct.sk
Portál: certifikacie.elct.sk