Referencie


Korporátni klienti

 • Alcatel-Lucent Slovakia a.s.
 • Arminius, s.r.o.
 • AT&T Global Network Services Slovakia s.r.o.
 • Contineo s.r.o.
 • Falck Záchranná, a.s.
 • FPT Slovakia, s.r.o.
 • GAMO a.s.
 • CHC GROUP, s.r.o.
 • Legrand Košice  s.r.o.
 • NATEK Czech Republic & Slovakia s.r.o.
 • Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
 • NESS KE, s.r.o.
 • RWE IT Slovakia s.r.o.
 • Slovak Telekom, a.s.
 • Škoda AUTO Slovensko, s.r.o.
 • T-Systems Slovakia, s.r.o.
 • U.S.Steel Košice, s.r.o.
 • Východoslovenská energetika Holding a.s.
 • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Akademickí klienti

 • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa
 • Evanjelická spojená škola, Prešov
 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej, Rimavská Sobota
 • Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš
 • Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča, Prešov
 • Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - T.M.R. Gim., Rimavská Sobota
 • Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča
 • Gymnázium, Gelnica
 • Gymnázium, Poštová 9, Košice
 • Gymnázium, Tornaľa
 • Odborné učilište internátne, Lučenec
 • Prešovská univerzita v Prešove
 • Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
 • Stredná odborná škola technická, Rožňava
 • Stredná odborná škola, Trebišov
 • Stredná odborná škola, Veľký Krtíš
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice
 • Stredná priemyselná škola, Martin
 • Stredná priemyselná škola, Snina
 • Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Prešov
 • Súkromná SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magánszakközépiskola, Dolné Obdokovce
 • Škola úžitkového výtvarníctva, Košice
 • Základná škola Dr. V. Clementisa, Tisovec
 • Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského, Teplý Vrch
 • Základná škola s materskou školou, Bajerov
 • Základná škola s materskou školou, Gemerský Jablonec
 • Žilinská univerzita v Žiline

Klienti z verejnej správy

 • Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky