Ponuka pre školy


Sme silným partnerom pre vzdelávanie a projekty. Školy u násnájdu kvalitu, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilitu a inovatívnosť. Našim cieľom je ponúknuť profesionálne a komplexné vzdelávacie a poradenské služby:

  • Odborné vzdelávanie a oficiálne akreditované vzdelávanie pre učiteľov, kariérnych poradcov, koordinátorov a riaditeľov na školách a ďalších odborných zamestnancov, z oblasti pedagogiky a psychológie, špeciálnej pedagogiky, soft-skills, jazykových zručností, digitálnych technológií a problematiky vedenia a marketingu školy. Vybrané školenia ponúkame ako akreditované vzdelávacie programy v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov v zmysle Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
  • Expertné činnosti pre školy: príprava metodicko – pedagogických materiálov, tvorba vzdelávacích programov a pedagogickej dokumentácie školy, odborná podpora učiteľov pri realizovaní metodických činností, konzultantská a poradenská činnosť pre kariérnych poradcov a koordinátorov na školách (tvorba plánov, dokumentácie a záverečných správ, metodické stretnutia, workshopy a prezentácie odborníkov pre koordinátorov, sieťovanie škôl).
  • Projektový manažment: príprava, riadenie a implementácia projektov (pre projekty spolufinancované Európskou úniou, rôzne ďalšie grantové schémy a programy).