Projektový manažment


Našim cieľom je podporiť školy, ktoré chcú dať reálnu podobu svojim projektovým zámerom a plánom prostredníctvom finančnej podpory z rôznych externých fondov.

Zaoberáme sa prípravou, implementáciou, riadením projektov a komplexným poradenstvom v oblasti získavania zdrojov na realizáciu projektov (najmä pre projekty spolufinancované Európskou úniou).

Ponúkame komplexné zabezpečenie prípravy návrhov projektov. Na základe bohatých dlhoročných skúseností vieme klientov kvalifikovane podporiť pri príprave a realizácii ich projektových zámerov. V rámci implementácie projektov ponúkame služby projektového a finančného riadenia, monitoringu a publicity projektu a služby v oblasti verejného obstarávania.

Pri riadení projektov využívame medzinárodne uznávanú metodiku projektového riadenia PRINCE2. Pre realizáciu Vášho projektu ponúkame kvalifikovaný tím certifikovaných projektových manažérov.

Viac informácií o ponúkaných službách v oblasti projektového manažmentu nájdete v osobitnej sekcii.