Autorizované školenia Android


Systém Android  sa stáva jedným z najpopulárnejších operačných systémov vo svete. Každoročne rastie počet zariadení s týmto systémom, či už sú to smartfóny, tablety alebo ďalšie zariadenia. O to atraktívnejšia je oblasť vývoja Android aplikácií. Sme radi, že kráčame v tomto trende.

Android ATC Authorized Training Center

Vďaka partnerstvu s inštitúciou Android ATC sme otvorili nové autorizované školiace centrum pre prípravu vývojárov pre systém Android. Príprava zahŕňa kvalitné školenia a certifikačné skúšky a umožní záujemcom stať sa certifikovaným aplikačným inžinierom pre Android (Android Certified Application Engineer).

Ďalšie informácie o inštitúcii Android ATC: www.androidatc.com.

 

Školenia

Školenia Android ATC poskytujú štruktúrovanú prípravu pre vývoj Android aplikácií, ich zabezpečenie a publikovanie na Google Obchode.

Názov školenia Štandardný rozsah
školenia
Školenie je prípravou na
certifikačnú skúšku
Java Fundamentals for Android 16 hodín žiadnu
Android Application Development 40 hodín AND-401 Android Application
Development
Android Security Essentials 16 hodín AND-402 Android Security Essentials
Monetize Android Applications 16 hodín AND-403 Monetize Android
Applications

 

Certifikácia

Certifikácia Android ATC umožňuje získať 2 certifikáty:

Android Certified Application Developer Logo Android Certified Application Engineer Logo

 

Pre získanie jednotlivých certifikátov je potrebné absolvovať nasledovné certifikačné skúšky:

 Android ATC Schema

Skúšky je možné absolvovať v našom testovacom centre. Pre prihlásenie môžete využiť portál certifikacie.elct.sk: certifikacie.elct.sk. Skúšky prebiehajú pri počítači.
Vzor testu si môžete pozrieť tu.

Po úspešnom absolvovaní skúšky (minimálne potrebné skóre: 70%), dostanete do 10 pracovných dní email s prihlasovacími údajmi na portál Android ATC. Z tohto portálu si môžete následne stiahnuť svoj Android certifikát v pdf formáte, pozrieť správu o skúške, prípadne objednať tlačený originál certifikátu a ID karty.
Vzor certifikátu nájdete tu.