Autorizované školenia Linux LPI


Stand Out LPI

Našu dlhoročnú skúsenosť s poskytovaním školení na platforme Linux sa nám podarilo zavŕšiť získaním autorizácie na poskytovanie oficiálnych školení Linux Professional Institute (LPI).

LPI ApprovedTrainingParter Medium

Ako jediný vzdelávací partner LPI na Slovensku poskytujeme komplexné Linux školenia podľa LPI. Výhodou našich školení je nezávislosť od výrobcu (distribúcie Linuxu), praxou overený obsah a priame prepojenie školení a certifikačných skúšok LPIC.

Ponúkame školenia, ktoré sú priamou prípravou na zvládnutie certifikačných skúšok LPIC:

 1. Linux Essentials: základy systému
 2. Linux LPIC-1 Junior Level Server Admin (101)
 3. Linux LPIC-1 Junior Level Server Admin (102)
 4. Linux LPIC-2 Mid Level Server and Network Admin (201)
 5. Linux LPIC-2 Mid Level Server and Network Admin (202)
 6. Linux LPIC-3 Senior Level Admin: Mixed Environments (300)
 7. Linux LPIC-3 Senior Level Admin: Security (303)
 8. Linux LPIC-3 Senior Level Admin: Virtualization & High Availability (304)

Zároveň ako testovacie centrum Pearson VUE umožníme našim účastníkom absolvovať všetky dostupné certifikačné skúšky LPIC. Pre absolvovanie skúšky u nás navštívte portál certifikacie.elct.sk.

 

Linux certifikácie s LPI

Certifikačný program LPIC (The Linux Professional Institute Certification) je navrhnutý tak, aby overil kompetencie pri používaní operačného systému Linux a jeho príslušných nástrojov. Program je nezávislý od distribúcie Linuxu a spĺňa štandardy ako Linux Standard Base a ďalšie relevantné štandardy a konvencie.

Certifikácie LPI sú:

 • overené v praxi: od roku 2009 absolvovalo LPI certifikácie vyše pol milióna účastníkov a tieto certifikácie sú celosvetovo uznávané. Držitelia LPI certifikátov preukázateľne zarábajú viac ako ich kolegovia bez certifikátu.
 • náročné: úspech na certifikačných skúškach predpokladá skutočné zvládnutie problematiky. Kvalitný systém prípravných školení dokáže na tieto skúšky dobre pripraviť. Obsahy skúšok sa inovujú približne každého 2,5 roka.
 • nezávislé od distribúcie a vendora Linuxu: certifikácie nie sú postavené na konkrétnej verzii alebo distribúcii Linuxu, avšak mapujú Linux na takých úrovniach, ktoré sú uplatniteľné v rôznych distribúciách Linuxu.
 • pripravené komunitou pre komunitu: LPI skúšky sú vyvinuté za pomoci expertov z Linuxovej komunity. Títo experti pomáhajú zabezpečiť, že skúšky skutočne pokrývajú žiadanú problematiku v Linuxe.
 • priemyselným štandardom: od roku 2010 je certifikácia CompTIA Linux+ postavená na základe LPI. Znamená to, že Linux+ certifikácia bola upravená podľa skúšky LPI LPIC-1. Zároveň, získaním certifikácie CompTIA Linux+ automaticky získavate aj certifikát. Dokonca aj SUSE deklaruje, že zvládnutím certifikácie LPI LPIC-1 môžete splniť požiadavky na dosiahnutie certifikácie SUSE Certified Linux Administrator (CLA).
 • dostupné a poskytované profesionálne: LPI certifikácie je možné absolvovať celosvetovo v tisícoch testovacích centrách agentúry Pearson VUE, ktorá patrí medzi najrenomovanejšie a najväčšie certifikačné agentúry v IT. Pre absolvovanie skúšky u nás navštívte portál certifikacie.elct.sk.
 • cenovo dostupné: nie každá firma vám zaplatí školenie aj certifikáciu. Z toho dôvodu sú LPI skúšky cenovo nastavené tak, aby si ich mohlo dovoliť čo najviac záujemcov. Certifikáty sú platné až 5 rokov.

 

Úrovne programu LPIC

Program LPIC je viacúrovňový, podľa náročnosti certifikácie a komplexnosti overovaných kompetencií. Mapovanie kompetencií do jednotlivých úrovní programu je realizované formou výskumu „Job Task Analysis“ (JTA) zahŕňajúceho uznávané psychometrické procesy pre zaistenie jeho relevancie a kvality.

Program má štyri úrovne (certifikácie):

LinuxEssentials Medium LPIC 1 Medium LPIC 2 Medium LPIC 3 Medium
Linux Essentials LPIC-1 LPIC-2 LPIC-3

 

Linux Professional Institute (LPI)

LPI Logo ColourMedium

LPI je neziskovou organizáciou založenou v Kanade v roku 1999, ktorá spája aktívnu komunitu súkromných spoločností, IT profesionálov, vzdelávacie organizácie a dobrovoľníkov s cieľom zapojiť ich do programov LPI. LPI je medzinárodným lídrom v oblasti propagácie a osvety využívania systémov Linux a open source a bezplatného softvéru. LPI sa snaží svoje ciele napĺňať aj vďaka sieti vzdelávacích partnerov v krajinách celého sveta.

Prečo je taký dopyt po Linuxe?

Využitie Linuxu rastie vďaka týmto faktorom:

 • Bezplatný a open source softvér umožňuje firmám a inštitúciám znižovať náklady na softvérové licencie.
 • Linux je používaný na množstve rôznych zariadení a platforiem, napr. smartfóny, super počítače, servery, cloudové platformy a mnohé ďalšie.
 • Linux je podporovaný rozsiahlou open source komunitou, vďaka ktorej je zdrojový kód prudko rozvíjaný a dopĺňaný o nové a atraktívne funkcionality.

Viac informácií o LPI: www.lpi.org