Linux Essentials


LinuxEssentials Medium

Zameranie certifikácie

Schopnosť používať základný editor príkazového riadku a demonštrovať procesy, programy a komponenty operačného systému Linux

Obsah certifikácie

Certifikácia pozostáva z absolvovania jednej skúšky LPI 010, ktorá pokrýva nasledovné témy:

  • Linuxová komunita
  • Zoznámenie sa so systémom
  • Príkazový riadok
  • Operačný systém Linux
  • Bezpečnosť a práva na súbory

Platnosť certifikácie

Certifikát má neobmedzenú platnosť.

Spôsob skúšky

Dostupné jazyky skúšky

anglicky, nemecky

Odporúčaná príprava

Absolvovanie školenia Linux Essentials: základy systému

Nadväzujúca certifikácia

Certifikácia LPIC-1