LPIC-1


LPIC 1 Medium

Zameranie certifikácie

Schopnosť vykonávať inštaláciu a konfigurácie systému Linxu v počítači, realizovať úlohy údržby systému Linux pomocou príkazového riadku a základnú konfiguráciu sieťových nastavení.

Obsah certifikácie

Certifikácia pozostáva z absolvovania dvoch skúšok LPI 101 a LPI 102.

Obsah skúšky LPI 101:

 • Architektúra systému
 • Inštalácia a správa balíkov
 • Príkazy GNU a Unixu
 • Zariadenia, súborové systémy

Obsah skúšky LPI 102:

 • Príkazový riadok, skriptovanie, spracovanie údajov
 • Používateľské prostredie
 • Správa systému
 • Základné systémové služby
 • Základy sietí
 • Bezpečnosť

Platnosť certifikácie

Certifikát má platnosť 5 rokov.

Spôsob skúšky

 • Každá skúška trvá max. 90 min.
 • Skúška obsahuje 60 otázok s výberom z viacerých možností a doplňovacích textových otázok.
 • Skúšky je možné absolvovať v našom testovacom centre Pearson VUE.
 • Pre získanie certifikácie LPIC-1 nie je nutné absolvovať certifikáciu Linux Essentials.
 • Úspešným zvládnutím certifikácie LPIC-1 získava účastník zároveň aj certifikát SUSE Certified Linux Administrator (CLA). Certifikát LPIC-1 môžete na druhej strane získať aj absolvovaním certifikácie CompTIA Linux +. Viac informácií: https://www.lpi.org/certification/get-certified-lpi/lpic-1-linux-server-professional/.

Dostupné jazyky skúšky

anglicky, nemecky

Odporúčaná príprava

Absolvovanie školení:

Nadväzujúca certifikácia

Certifikácia LPIC-2