LPIC-2


LPIC 2 Medium

Zameranie certifikácie

Schopnosť administrovať malé a stredne veľké zmiešané siete na platforme Linux.

Obsah certifikácie

Certifikácia pozostáva z absolvovania dvoch skúšok LPI 201 a LPI 202.

Obsah skúšky LPI 201:

 • Plánovanie systémových zdrojov
 • Jadro operačného systému Linux
 • Spúšťanie systému
 • Súborový systém a zariadenia
 • Pokročilá správa diskov
 • Konfigurácia siete
 • Údržba systému

Obsah skúšky LPI 202:

 • DNS server
 • Webový server
 • Súborový server
 • Správa sieťových klientov
 • Elektronická pošta
 • Bezpečnosť systému

Platnosť certifikácie

Certifikát má platnosť 5 rokov.

Spôsob skúšky

 • Pre získanie tejto certifikácie je nutné mať platný certifikát LPIC-1, pričom skúšky LPIC-1 a LPIC-2 môžu byť urobené v ľubovoľnom poradí.
 • Každá skúška trvá max. 90 min.
 • Každá skúška obsahuje 60 otázok s výberom z viacerých možností a doplňovacích textových otázok.
 • Skúšky je možné absolvovať v našom testovacom centre Pearson VUE.

Dostupné jazyky skúšky

anglicky, nemecky, portugalsky (Brazília), japonsky

Odporúčaná príprava

Absolvovanie školení:

 • Linux LPIC-2 Mid Level Server and Network Admin (201)
 • Linux LPIC-2 Mid Level Server and Network Admin (202)

Nadväzujúca certifikácia

Certifikácia LPIC-3