LPIC-3


Zameranie certifikácie

Schopnosť pracovať so systémom Linux na úrovni Linux architekta v stredných a veľkých podnikoch.

Obsah certifikácie

Certifikácia pozostáva z absolvovania niektorej z nasledujúcich skúšok: LPI 300 Mixed Environments, LPI 303 Security, 304 Virtualization & High Availability.

Obsah skúšky LPI 300 Mixed Environments:

 • Konfigurácia OpenLDAP
 • OpenLDAP ako autentifickačný backend
 • Základy služby Samba
 • Zdieľaná konfigurácia služby Samba
 • Manažment používateľov a skupín v službe Samba
 • Samba Domain Integration
 • Samba Name Services
 • Práca s Linuxovými a Windows klientami

Obsah skúšky LPI 303 Security:

 • Kryptovanie
 • Bezpečnosť hostov
 • Riadenie prístupu
 • Sieťová bezpečnosť

Obsah skúšky LPI 304 Virtualization & High Availability:

 • Virtualizácia
 • High Availability Cluster Management
 • High Availability Cluster Storage

Platnosť certifikácie

Certifikát má platnosť 5 rokov.

Spôsob skúšky

Dostupné jazyky skúšky

anglicky, japonsky

Odporúčaná príprava

Absolvovanie školení:

 • Linux LPIC-3 Senior Level Admin: Mixed Environments (300)
 • Linux LPIC-3 Senior Level Admin: Security (303)
 • Linux LPIC-3 Senior Level Admin: Virtualization & High Availability (304)
LPIC 3 300 Medium
LPIC 3 303 Medium
LPIC 3 304 Medium