Soft-skills, projekty, procesy


ECo-C®

logo eco cSoft-skills školenia na rozvoj osobnostných kompetencií posúvajú vaše schopnosti v oblastiach komunikácie, prezentácie, selfmarketingu, tímovej spolupráce. Ako jedni z prvých ponúkame našim klientom tréningový program zameraný na soft-skills, ktorý je prípravou na európsku certifikáciu Eco-C® a skladá sa z 4 modulov:

 • Tímová spoupráca
 • Sebaprezentácia
 • Manažment pri konfliktoch
 • Komunikácia

Ďalším krokom v tomto tréningu je certifikácia Eco-C®, ktorá je celoeurópsky uznávaná. Samozrejmosťou je že naša spoločnosť je certifikačným strediskom Eco-C®.

Komunikačné, tímové a manažérske zručnosti

Základným cieľom školení je rozvíjanie a upevňovanie zručností, ktoré účastníkom umožnia efektívnejšie viesť ľudí, skvalitňovať spôsob riadiacej práce, schopnosť stavať pracovné vzťahy na silných stránkach spolupracovníkov a určiť jasné hranice tímového správania, rozšíriť potenciál svojich vodcovských schopností, vytvoriť svoj vlastný akčný plán osobnostného rozvoja pomocou metódy GOSPA, využiť asertívnu komunikáciu, komunikačné štýly a formy jednania a mnoho ďalších oblastí nevyhnutných pre osobnostný rozvoj jednotlivca, tímov a spoločností.

Školenie ponúkame v nasledovných oblastiach:

 • Tímová spolupráca (Team communication)
 • Metodika riešenia spolupráce (Pear learning)
 • Zvládanie stresu a času (Chaos management)
 • Záťaž a stres v pracovnom prostredí (Work-Life Balance)
 • Komunikačné vzorce v strese
 • Štýly a vedenie v práci manažéra
 • Plánovanie
 • Delegovanie
 • Motivácia
 • Techniky ovplyvňovania
 • Hodnotenie a spätná väzba
 • Riešenie konfliktov
 • Časový manažment

Ako jedni z prvých prinášame vyladené a overené školenia soft-skills zručností špeciálne pre IT prostredie technických spoločností: technických pracovníkov, programátorov, tímlídrov, administratívnych pracovníkov, stredný a vrcholový manažment.

 • Špecifiká leadershipu v IT prostredí
 • Efektívna tímová komunikácia v IT
 • Problémy, konflikty v IT tíme
 • Motivácia a osobnostný rozvoj v práci IT
 • Komunikácia so zákazníkom – ako na to

Projektový manažment

Pri príprave a realizácii projektu sa Vám určite zídu zručnosti nadobudnuté na školeniach orientovaných na projektové manažment. Určite ich využijete aj pri plnení úloh, ktoré v dnešnej dobe naberajú rozmery projektov.
Vieme Vám ponúknuť školenia orientované na všetky svetovo uznávané metodiky riadenia projektov, s možnosťou ukončenia medzinárodným certifikátom:

 • Agile Scrum
 • PRINCE2 Foundation
 • PRINCE2 Practitioner
 • PMI - Project Management Institute
 • PMP - Project Management Professional
 • CAPM - Certified Associate in Project Management
 • IPMA - International Project Management Association

Procesné riadenie

Poskytujeme ucelený rad školení v problematike procesného riadenia v rôznych oblastiach, ktoré Vám umožnia orientovať sa v problematike poskytovania služieb, porozumieť všetkým zložkám jeho procesného riadenia, používať jednotnú terminológiu v rámci procesov, koncepciu , rozumieť životnému cyklu služieb, poznať základné procesy fáz životného cyklu

 • ITIL Foundation, ITIL Practitioner
 • Lean Thinking
 • Six Sigma
 • Optimalizácia procesov

 Bližšie informácie o ponúkaných školeniach Vám radi poskytneme na základe Vášho dopytu.