Akciovka alebo eseročka? Plusy a mínusy

Pri zakladaní spoločností za účelom podnikania je akciová spoločnosť (a. s.) hneď druhá najrozšírenejšia právna forma. Prvou je spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.). Akciové spoločnosti na Slovensku sú čoraz častejšie a celkom sa im aj darí. Aj keď sú si na prvý pohľad tieto právne formy dosť podobné, majú pár výrazných rozdielov. Z hľadiska náročnosti aj z finančnej stránky je založenie akciovej spoločnosti o niečo náročnejšie. Musíte rátať s vyššími poplatkami či už za návrh na zápis do Obchodného registra alebo ostatné notárske poplatky. Aby sa a. s. mohla založiť musí mať minimálne dvoch zakladateľov, ak ide o fyzické osoby.

podnikanie

Výnimkou je, keď spoločnosť zakladá jedna právnická osoba. Výrazný rozdiel je aj v základnom imaní. Zatiaľ čo pri s. r. o. je výška základného imania 5 000 €, pri a. s. sa upisuje na sumu 25 000 €. Vymoženosťou pri a. s. je, že môže svoje akcie vydať na burzu, a tak získať väčšiu sumu peňazí od verejnosti na pokrytie základného imania. V takom prípade hovoríme o verejnej a. s.. Akciovej spoločnosti vzniká povinnosť ihneď pri vzniku vytvoriť rezervný fond, zatiaľ čo s. r. o. môže vytvoriť rezervný fond kedykoľvek v priebehu svojho podnikania, keď vytvorí prvý zisk.

a. s.

A. s. ručí za porušenie záväzkov celým svojím majetkom, avšak akcionár za záväzky spoločnosti neručí, čo je jedna z výhod oproti s. r. o.. Rozdiel je aj pri zakladateľských dokumentoch, ktoré sa pri a. s. vyhotovujú vo forme notárskej zápisnice. Myslieť treba aj na to, že účtovná uzávierka je každoročne kontrolovaná audítorom. Pri a. s. ešte rozlišuje špecifický druh právnej formy, ide o tzv. jednoduchú spoločnosť na akcie (j. s. a.). Táto spoločnosť je pomerne nová a na Slovensku sa s ňou často nestretneme. Je vhodná pre pre začínajúcich podnikateľov s vynikajúcim nápadom, ktorí však nemajú dostatok financií. Základné imanie pri j. s. a. je len 1 €. Po čase môže kedykoľvek prejsť na klasickú akciovú spoločnosť.